งานลับและขัดงานดาบจีน – ฿ สอบถาม


งานลับและขัดงานดาบจีน 

 

1. ขัดแต่งตามแนวฮามอน(ขัดแบบkeishoไม่มีการขัดแบบsashikomi) ขนาดคะตะนะ 3,000 ขนาดวากิซาชิ 2,500บาท ขนาดทันโตะ 2,000บาท
2.ขัดแบบขุ่นทั้งใบและคม ขนาดคะตะนะราคา3,000บาท ขนาดวากิซาชิ2,500บาท ขนาดทันโตะ2,000บาท
3.ราคาดังกล่าวไม่รวมถึงการขัดสนิมและลับคมดาบ
4.ราคาดังกล่าวไม่รวมการขัดฮาดะในการขัดแบบเคโช
5.ราคาดังกล่าวไม่รวมการขัดเงาบริเวณสันดาบ(mune) และด้านข้าง(shinogi-ji)
6.ราคานี้รวมขัดแต่งคิซากิ
7.ราคานี้รวมค่าจัดส่งกลับคืน
8.ค่าใช้จ่ายสำหรับดาบที่ชัดแบบญี่ปุ่น(keishoและsashikomi รวมถึงการลับคมขัดฮาดะและขูดเงาบริเวณสันmuneและด้านข้างshinogi-ji และขัดแต่งปลายดาบkissaki) ขนาดคะตะนะ 7,000 ขนาดวากิซาชิ 5,500บาท ขนาดทันโตะ 4,500บาท

รูปที่1งานลับและขัดแบบญี่ปุ่น ในรูปเป็นการขัดแบบkeisho

รูปที่2งานลับและขัดแบบญี่ปุ่น ในรูปเป็นการขัดแบบsashikomi

รูปที่3งานขัดขุ่นทั้งใบ