บริการลับขัดดาบญี่ปุ่น – ฿ สอบถาม


บริการลับขัดดาบญี่ปุ่น 

 

 

รายละเอียดและค่าใช้จ่ายในส่วนของงานลับและขัดใบดาบ
1.ใบดาบความยาวไม่เกิน12นิ้
1.1 จบงานแบบฮาโดริ(Hadori Polishing) ราคา 3,000บาท
1.2 จบงานด้วยการขัดแบบซาชิโคมิ(Sashikomi Polishing) ราคา5,000บาท
1.3 จบงานแบบขัดแต่งฮามอน(Keisho Poishing) ร่าคา 5,000-7,000บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะของฮามอน
2.ใบดาบ13-18นิ้ว
2.1 จบงานแบบฮาโดริ(Hadori Polishing) ราคา 6,000บาท
2.2 จบงานด้วยการขัดแบบซาชิโคมิ(Sashikomi Polishing) ราคา10,000บาท
2.3 จบงานแบบขัดแต่งฮามอน(Keisho Poishing) ร่าคา 10,000-13,000บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะของฮามอน
3.ใบดาบ19-23นิ้ว
3.1 จบงานแบบฮาโดริ(Hadori Polishing) ราคา 8,000บาท
3.2 จบงานด้วยการขัดแบบซาชิโคมิ(Sashikomi Polishing) ราคา12,000บาท
3.3 จบงานแบบขัดแต่งฮามอน(Keisho Poishing) ร่าคา 12,000-15,000บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะของฮามอน
4.ใบดาบยาว24-27นิ้ว
4.1 จบงานแบบฮาโดริ(Hadori Polishing) ราคา 12,000บาท
4.2 จบงานด้วยการขัดแบบซาชิโคมิ(Sashikomi Polishing) ราคา16,000บาท
4.3 จบงานแบบขัดแต่งฮามอน(Keisho Poishing) ร่าคา 16,000-20,000บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะของฮามอน
5. ใบดาบยาว28-32นิ้ว
5.1 จบงานแบบฮาโดริ(Hadori Polishing) ราคา 15,000บาท
5.2 จบงานด้วยการขัดแบบซาชิโคมิ(Sashikomi Polishing) ราคา19,000บาท
5.3 จบงานแบบขัดแต่งฮามอน(Keisho Poishing) ร่าคา 19,000-23,000บาทขึ้นอยู่กับลักษณะของฮามอน
6. ลับเปิดผิวตั้งเหลี่ยมมุมใบดาบขนาดคะตะนะ 5,000 ขนาดวากิซาชิ 4,000บาท ขนาดทันโตะ 3,000บาท
7. ขัดเปิดใบดาบเพื่อดูลักษณะของรายละเอียดใบดาบ พื้นที่ประมาณ3-4นิ้ว ด้านเดียว ราค่า 500บาท
8. ลับและขัดแบบ sashikomiหรือkeisho ขนาดพื้นที่3-4นิ้ว ด้านเดียว3,500บาท
หมายเหตุ
*ความยาวใบดาบในการลับและขัดนับเฉพาะในส่วนที่เป็นคมดาบรวมถึงบริเวณของฮาบากิ
**ความแตกต่างของการลับและขัดแต่ละแบบจะอธิบายแยกในรูปที่มีการเปรียบเทียบการขัดทั้งสามอย่าง หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ครับ
***ความสามารถของคนลับขัดดาบยังไม่สามารถเทียบกับงานลับและขัดจากญี่ปุ่นได้ทั้งหม

รูปที่1 (1)ขัดแบบhadoriเป็นการขัดด้วยหินhadoriทั้งใบดาบหลังจากผ่านขั้นตอนการลับทั้งหมดแล้ว ลักษณะของใบดาบจะออกขุ่นทั้งใบดาบแต่จะยังคงเห็นรายละเอียดของใบดาบทั้งฮามอนและฮาดะ (2)ขัดแบบsashikomi (3)ขัดแบบkeisho การขัดแบบsashikomiจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของดาบตามความเป็นจริงที่ดาบเล่มนั้นมี ส่วนการขัดแบบkeishoจะเป็นการตกแต่งในลายบนใบดาบ โดยขึ้นอยู่กับลายของฮามอนและจิตนาการของผู้ขัด เนื่องจากขั้นตอนการเตรียมผิวและน้ำยาขัด(nugui)ไม่เหมือนกันจึงทำให้การขัดแบบsashikomiผิวใบดาบจะดูใสน้อยกว่าการขัดเเบบkeisho (น้ำยาขัด ยังมีการแบ่งตามยุคของดาบ ซึ่งแต่ละแบบจะให้ผลที่ต่างกัน) ในส่วนของการเลือกขัดจะขึ้นอยู่กับลักษณะของดาบและความพอใจของเจ้าของดาบและยุดสมัยของดาบ โดยดาบยุคkotoมักจะขัดแบบsashikomi ส่วนดาบยุดgendaitoมักจะนิยมขัดแบบkeisho แต่ก็ยังคงเห็นการขัดแบบsashikomiในดาบยุคshintoและshin shinto และพบการขัดแบบkeishoในดาบยุคkoto แต่ถึงอย่างไรก็ตามการขัดก็ยังคงขึ้นอยู่กับลักษณะของดาบและความพอใจของเจ้าดาบ

รูปที่2 เล่มบนขัดแบบsashikomi เล่มล่างขัดแบบkeisho

รูปที่3 เล่มบนขัดแบบsashikomi เล่มล่างขัดแบบkeisho(ต่อ)

รูปที่4 ขัดแบบฮาโดริ

รูปที่5การขัดแบบsashikomi

รูปที่6ขการขัดแบบkeisho

รูปที่6ลับแก้ไขตั้งทรงใบดาบ

รูปที่7ลับแก้ไขบริเวณปลายดาบ(kissaki)