บริการงานพันด้าม – ฿ สอบถาม


บริการงานพันด้าม 

 

 

 

 

 

 

 

บริการพันด้ามดาบ พันร่วมกับการรองกระดาษ
ค่าใช้จ่ายสำหรับดาบคะตะนะ 1100บาท ขนาดวากิซาชิ1000บาท ขนาดทันโตะ900บาท
***ราคาข้างต้นไม่รวมค่าเชือก