อภิธานศัพท์

 

รับสั่งทำดาบตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยสามารถเลือกส่วนประกอบเองได้ทั้งหมด
โดยส่วนประกอบของดาบมีดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบของดาบ 

Boshi –  hamon บน kissaki
Fuchi – โลหะครอบด้ามจับด้านบนอยู่ระหว่าง tsuka กับ tsuba
Ha – ส่วนคมของดาบ (โดยปกติแล้วจะเป็นส่วนที่มีความแข็งมากที่สุด)
Habaki – โลหะรูปลิ่มที่อยู่ระหว่างใบดาบกับ tsuba
Hada – ลายของเนื้อเหล็กที่เกิดจากการติดทบกันของเนื้อเหล็กในขั้นตอนการขึ้นรูป
Hamon – ลายบนใบดาบเกิดจากกระบวนการชุบแข็งที่แบ่งระหว่างส่วนที่แข็ง (ha)กับส่วนที่อ่อน(mune)
Hi – ร่องบริเวณใบดาบบางครั้งก็เรียก bo-hi
Kashira – โลหะครอบด้ามจับบริเวณปลายสุด
Kissaki – ส่วนปลายดาบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางรูปทรงที่เกิดจากการลับ ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการแทง
Koiguchi – ปากของฝักดาบ(saya) ซึ่งส่วนใหญ่จะทำจากเขาควาย
Kojiri – ส่วนปลายของฝักดาบ ซึ่งบางครั้งอาจจะทำด้วยเขาควายเพื่อใช้ป้องกันฝักดาบไม่ให้ได้รับความเสียหาย
Kozuka – ช่องสำหรับใส่ดาบขนาดเล็ก(kogatana)ที่ติดอยู่กับฝัก
Kuri-kata – ปุ่มด้านข้างบนฝักดาบ
Mekugi – หมุดไม้เล็กๆที่ใช้ล็อกระหว่าง tsuka กับ nakago สมัยก่อนจะใช้แค่ชิ้นเดียว
Menuki – เครื่องประดับบนด้ามจับ (โดยทั้วไปแล้วจะอยู่ใต้tsuka-ito) เพื่อช่วยในการจับให้กระชับขึ้น และยังเป็นการปิดบังmekugi
Mune – สันดาบ
Nakago – ส่วนของใบดาบที่อยู่ในด้ามจับ
Nakago-ana – ช่องที่ใช้ยึดnakagoเข้ากับtsukaโดยใช้mekugiเป็นตัวยึด
Sageo – เชือกที่ติดอยู่กับฝักใช้ผูกกับobiในขนาดที่พกพา
Same-kawa (samegawa) – หนังปลากระเบนที่ใช้พันรอบtsuka
Saya – ฝักดาบ
Seppa – แหวนโลหะบางๆที่อยู่ด้านบนและล่างtsuba
Shinogi – เส้นกลางใบดาบที่แบ่งระหว่างส่วนคมดาบกับส่วนสันดาบ  ในดาบที่มีร่อง(hi)เส้นนี้จะอยู่ด้านล่าง
Shitodome – เครื่องประดับที่ติดอยู่กับ kurikata
Sori – ส่วนโค้งของดาบวัดจาก mune-machi ถึง kissaki
Tsuba – กระบังดาบ
Tsuka – ด้ามจับ
Tsuka-maki – ศิลปะการพันเชือกบนด้ามจับ
Tsuka-ito – เชือกที่ใช่พันด้ามจับ สมัยก่อนจะใช้เชือกไหมปัจจุบันนิยมใช้เชือกฝ้ายและหนังสัตย์
Yokote – เส้นระหว่าง kissaki กับใบดาบ, เกิดจากขึ้นตอนการลับ