การสั่งสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1.กรอกรายละเอียดของดาบตามที่คุณต้องการลงในแบบฟอร์ม
2.หลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วกดส่ง ระบบจะข้อมูลมาที่ sale@katanashopsthailand.com เพื่อประเมินราคาของดาบที่สั้งซื้อ
3.หลังจากได้ข้อความแล้วผมแจ้งราคาให้ทราบทางข้อความนั้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจของท่าน
4.เมื่อท่านตกลงที่จะรับสินค้าชิ้นนั้นให้ท่านตอบกลับมาภายในระยะเวลา 1 อาทิตย์(ถ้าหากเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าท่านไม่ต้องการรับสินค้าชิ้นนั้น) โดยที่ท่านจะต้องชำระเงินค้าสินค้าล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้ายินดีคือเงินตามจำนวน
5.หลังจากชำระเงินแล้วท่านจะได้รับสินค้าในระยะเวลาประมาณ3-4 เดือน
ส่วนใครที่มีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อผมได้ตามที่อยู่ตรงลายเซ็นครับ

 

การชำระเงินโดยบัตรเครดิต

การชำระค่าสินค้าโดยบัตรเครดิตทางร้านจะรับเฉพาะบัตรหรือบัญชีที่ได้ทำการผูกไว้กลับ  Paypal (ธนาคารออนไลน์) เพียงแห่งเดียว สำหรับขั้นตอนในการชำระค่าสินค้ามีดังนี้

1. ทางร้านจะส่งใบแจ้งชำระหนี้ไปทาง E-mail ที่ทางท่านได้ส่งมาให้

2. สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกของ PayPal ให้ทำการ Login  เข้าระบบเพื่อทำการชำระค่าสินค้า

3. สำหรับท่านที่ไม่ใช้สมาชิกของ PayPal ให้ทำการสมัครได้จากเว็บไซต์   www.paypal.com/th

4. ราคาของสินค้าที่ชำระโดยช่องทางนี้ท่านจะเสียค่าบริการให้กับทาง PayPal

ตามอัตราดังต่อไปนี้” (ราคาสินค้า *3.4%) + 11″ ตัวอย่าง เช่น

ราคาสินค้า 8000 บาท จะเสียค่าบริการเท่ากับ   (8000*3.4%) + 11 = 283 บาท   รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด   8283  บาท