อาวุธญี่ปุ่น : นากินาตะ นาคามากิ บิเซ็นโต และ ยาริ

อาวุธญี่ปุ่น : นากินาตะ นาคามากิ บิเซ็นโต และ ยาริ

อาวุธชนิดต่อไปที่จะต้องพูดถึงก็เป็นอาวุธยาวขอแบ่งออกง่าย ๆ เป็นตระกูลง้าว และ ตระกูลหอก ตระกูลง้าวญี่ปุ่น มีอาวุธที่เป็นพระเอกอยู่ก็คือ นากินาตะ นาคามากิ และ บิเซ็นโต นากินาตะ เป็นอาวุธสำหรับซามูไร มีจุดมุ่งหมายไว้ใช้ในการรบเพื่อการตัดขาม้า ภาพของนากินาตะจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติญี่ปุ่นอูเอโน่ โดยตัวนากินาตะและใบมีดนั้นรวมกันยาวประมาณสองเมตร ขั้นตอนการผลิตใบดาบนั้นใช้วิธีเดียวกับการผลิตดาบญี่ปุ่น จากช่วงแรกที่ใช้ในสนามรบนั้น อีกส่วนหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือถูกใช้โดยกลุ่มพระนักรบของญี่ปุ่น ต่อ ๆ มานากินาตะกลายเป็นที่นิยมกับซามูไรผู้หญิงที่ใช้เพื่อปกป้องปราสาทในตอนที่ผู้ชายไม​่อยู่ ในบางยุคเป็นอาวุธเพียงชนิดเดียวที่อนุญาิติืให้ผู้หญิงฝึกได้ โดยใช้แทนการใช้ดาบเป็นอาวุธ จนปัจจุบันเป็นอาวุธที่นึกกันว่าใช้แต่ผู้หญิงเท่านั้น ศิลปะการใช้นากินาตะจากงานแสดงศิลปะการต่อสู้โบราณ ในความจริงแล้วนากินาตะ ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนั้นจะต่างจากกันไป โดยใบมีดของผู้ชายมีความยาวมากกว่า ส่วนใบมีดของผู้หญิงจะสั้นกว่า รวมทั้งด้ามจะสั้นกว่าด้วยทำให้น้ำหนักไม่หนักเกินไปสำหรับผู้หญิง ปัจจุบันนากินาตะได้ปรับเปลี่ยนเป็นกีฬาใช้ชุดเกราะคล้ายกับเคนโด ผู้ฝึกเกือบทั้งหมดจะเป็นผู้หญิง แต่มีโรงฝึกบางส่วนที่ยังคงฝึกในรูปแบบเดิมและมีทั้งหญิงและชายเข้าฝึก ตัวนากินาตะนั้นเชื่อว่าพัฒนามาจากการนำใบดาบของดาบญี่ปุ่นมาประกอบใส่ด้ามยาว ถูกเรียกว่านาคามากิ ต่อไปก็คือบิเซ็นโต บิเซ็นโตเป็นอาวุธที่เป็นง้าวขนาดใหญ่ เหมือนง้าวจีน บิเซ็นโตมีขนาดใบมีดที่ใหญ่กว่านากินาตะ ถูกใช้ในสนามรบของญี่ปุ่นโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ตัดขาม้า หรือ ตัดทั้งคนทั้งม้า การใช้งานจะควบคุมบิเซ็นโตด้วยร่างกายทั้งหมดเพราะน้ำหนักที่มาก จนไม่สามารถใช้เหมือนนากินาตะได้ ปัจจุบันมีผู้ฝึกการใช้บิเซ็นโตอยู่ค่อนข้างน้อยมาก หากแต่การใช้งานส่วนใหญ่จะไปในทางเดียวกับนากินาตะแต่จะใช้ร่างกาย ควบคุมมากกว่านากินาตะ เพราะขนาดและน้ำหนักของบิเซ็นโตทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยแขนเพียงอย่างเดียว ยาริ (หอก) ยาริเป็นอาวุธในหน่วยรบหลักในสงครามสมัยก่อนของญี่ปุ่น โดยซามูไรที่ถือยาริจะสามารถใช้สู้กับกองทหารม้า ภาพของยาริจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติญี่ปุ่นอูเอโน่ ความยาวของยาริจึงเป็นส่วนสำคัญ […]